Middels het uitbrengen van een bod accepteert u de volgende voorwaarden:
1 nederlandsepartijveiling.nl is nimmer aansprakelijk voor aantallen, degelijkheid, schade of gevolg schade die voortkomen uit verkoop of gebruik van de artikelen.
2 Alle artikelen worden verkocht zoals ingebracht en opgeslagen door ons of derden zonder enige garantie of recht op reclame. Mits dit schriftelijk is overeengekomen
3 Wij kunnen nieuwe deelnemers bij reservering van kavels vragen om een gedeeltelijke aanbetaling
4 De koop overeenkomst komt tot stand indien de verkoper dit door middel van een e-mail laat weten aan de bieder op nederlandsepartijveiling.nl dat de partij aan hem is gegund of verkocht
5 Wordt het verkochte niet afgenomen binnen de gestelde tijd dan komen de kosten en de extra gemaakte kosten voor rekening van de koper
6 U verplicht zich tot opgave van juiste naam, adres, telefoon en e-mail gegevens, een bod met ongeldige gegevens wordt door ons als niet geldig beschouwd.
7 Voor inlichtingen omtrent de artikelen kan altijd gebeld worden
8 Op de site rust foto en copyrecht en mogen zonder toestemming niet gekopieerd of gebruikt worden
9 Al onze prijzen zijn excl.BTW mits anders staat vermeld